Rundskriv 07/05

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Nummer                     :    07/05                                  

Emne                         :    VANNTREKKSBESTEMMELSER FOR PELAGISKE FANGSTER TIL KONSUM.                         

Til                                :    Fiskere og kjøpere av pelagisk råstoff til konsum                    

Sted                           :    Bergen                               Dato   : 25.01.2005

 


 

Norges Sildesalgslag har i den senere tid mottatt en del henvendelser med spørsmål om vannntrekk og vanntrekkssbestemmelsene, herunder hvilke fiskeslag som omfattes av bestemmelsene.

 

Til deres opplysning gjelder det et vanntrekk på 2 % for alle pelagiske arter til konsum. 

 

Det vises for øvrig til lagets rundskriv nr 01/04 datert 27.01.04 vedrørende denne sak.

  

  

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

Knut Torgnes                                                                        _______________________

 

 

Roald Oen