RUNDSKRIV 14/05

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Norges Sildesalgslag er pålagt å hente inn og oppbevare signerte sluttsedler for de fangster som omsettes gjennom laget.  I en del tilfeller opplever vi at sluttsedler ikke sendes inn eller kommer inn for sent.  Dette skaper følgende problemer:

 

Elektroniske sluttsedler

Forsinket innsending av signert originalsluttseddel kan medføre forsinket avregning til fisker.

 

Manuelle sluttsedler

Forsinket innsending av sluttseddel fører til for sen faktura og avregning samt mindre oppdatert garanti- og kvotestatus.

 

 

Vi ber samtidig om at de kjøperne som benytter andre mottaksstasjoner, påser at disse sender inn sluttsedler daglig.

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

Øyvind Furnes

 

 

                                                                                                          Greta Langhelle