38/05 Opphør av utsendelse av auksjonsopplysninger pr telefaks

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Med bakgrunn i en gjennomgang av Norges Sildesalgslags rutiner omkring utsendelse av auksjonsopplysninger har Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) og Norges Sildesalgslag blitt enige om at utsendelse av auksjonskatalog og auksjonsresultat pr telefaks til kjøperne skal stoppes.  Dettte betyr blant annet at budgivning i auksjonen må være internettbasert og at resultatene vil bli gitt etter at auksjonen er avsluttet via internett.

 

Siste utsendelse av auksjonsopplysninger pr telefaks blir førstkommende søndag kveld 18. september 2005 etter den siste auksjonen.

 

Norges Sildesalgslag har allerede opprettet varslingstjenester ved hjelp av mobiltelefonen (sms-tjenester).  Fra og med mandag 19. september 2005 kan den enkelte kjøper kun motta varsling via sms. 

 

Sms opplysninger på mobiltelefon bestilles ved f.eks å sende kodeord;

 

SILD auk a på til nr. 2180

 

Dette gir deg varsling om alle auksjoner (auksjonskvantum). 

 

Ytterligere opplysninger, eksempler og mer detaljer finnes på vår nettside: http://www.sildelaget.no/etjenester/index3.htm

 

Eventuelt at det tas direkte kontakt med Norges Sildesalgslag.

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

Knut Torgnes                                                                        _______________________

 

 

                                                                                               Roald Oen