Rundskriv 06/06 Bifangst og føring av dette på sluttseddel

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Som en følge av innføring av fartøykvoter på kolmule har vi hatt en gjennomgang av regelverk for føring av bifangst på sluttseddelen og vil presisere følgende:

 

Hver art skal føres på egen linje. Det er nå klargjort for flere linjer i de elektroniske sluttsedlene for mel- og oljefangster. Flere linjer oppnås ved å stå i feltet ”antall linjer” inne i sluttseddelbildet, endre til ønsket antall linjer og trykke ”enter”.

 

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

Greta Langhelle                                                                   ________________________

 

 

                                                                  Svanhild Rosnes Kambestad