Rundskriv 21/06 Auksjonstider konsum - gjeldende fra 17. august 2006

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Lagets auksjoner avvikles til følgende tidspunkter med virkning fra torsdag 17. august 2006:

 

1.         0700 – 0800 (På søndager mellom 0900 – 1000)

2.         1300 – 1400

3.         1800 – 1900

4.         2200 – 2230            

 

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

Johannes Nakken

_________________

 

Roald Oen