Rundskriv 03/06 - Omsetning og kvoteavregninger av sild herunder silderogn

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Tradisjonelt står vi nå foran sildegyting og i den forbindelse reiser det seg en del spørsmål om kvoteavregning og priser relatert til silderogn m.v.

 

Norges Sildesalgslag vil herved presisere med referanse til nevnte at følgende skal gjelde i denne sammenheng.

 

All sild herunder silderogn m.v. skal veies på ordinær måte.  Innveid kvantum inklusiv rogn skal føres på sluttseddel som sild med fordeling på størrelsesgrupper og betales i samsvar med auksjonsbud.

 

Kjøperne må ved sin budgivning hensynta at silden nå i en periode fremover kan slippe rogn i forbindelse med opptak/lossing og produksjon.

 

Rogn skal altså ikke føres på sluttseddel med eget kvantum og egen pris, men være inkludert i det som føres av sild på størrelsesgrupper i henhold til resultatene av veieprøvene.

 

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

 

Knut Torgnes

Roald Oen