Rundskriv 17/06 Senking av lagsavgift

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Rundskriv

 

 

Nummer                     :    17/06                                 

Emne                         :    ENDRING I LAGSAVGIFT     

Til                                :    alle fiskere        

Sted                           :    Bergen                              Dato   : 03.07.2006

 


  

Representantskapet i Norges Sildesalgslag har på sitt møte 8. og 9. juni i år vedtatt å sette ned lagsavgiften til følgende satser:

 

a)    For leveranse fra fisker av ferskt utilvirket råstoff, bulkført eller kjølt/iset, beregnes en lagsavgift med 0,65% på fisker.

 

b)    For leveranse av sjøltilvirkede produkter beregnes en lagsavgift med 0,45% på fisker.  Avgiftsgrunnlaget for sjøltilvirkede produkter reduseres med 10% av brutto salgsbeløp.  Avgiftsgrunnlaget etter disse regler kan likevel ikke settes lavere enn minstepris for tilsvarende fersk vare levert i Norge.

 

 

Avgifter før nedsettelsen var på hhv. 0,75% (a)  og 0,5 % (b).

 

Endringen er gjort gjeldende for landinger fra og med 15. juni 2006.