Rundskriv 13/06 Priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse fra 05.06.06.

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
FHL Fiskemel og Norges Sildesalgslag har vurdert minsteprisene for fangster som anvendes til produksjon av fiskemel og fiskeolje.

 

Partene er enige om at markedssituasjonen for fiskemel og valutasituasjonen gir grunnlag for en oppgang i minsteprisene sammenlignet med de prisene som ble iverksatt 03.04.06.

 

De nye prisene blir som følger:

Basis-verdier

Barents lodde

JM/I lodde

Polar-torsk

Kolmule

Tobis

Øyepål

Hav-brisling

Nordsjø-sild

NVG-sild

Makrell før01.07.

Makrell fra01.07.

Hest-makrell

basis tørrst.

14,3

14

15,2

17,1

16,4

17,0

17,8

17,0

17,8

16,8

16,8

17,8

basis fett

9,4

9,6

5,0

3,7

6,4

5,2

7,6

15,5

15,7

18,3

20,3

18,3

t.st. reg.sats

7,48

7,82

6,90

7,34

7,50

7,30

7,81

7,85

7,77

7,74

7,74

7,08

fett reg.sats

5,23

5,20

5,23

5,07

5,12

5,07

5,23

5,25

5,25

5,17

5,17

5,25

minste-pris

105,62

110,48

90,96

102,78

111,09

106,98

124,77

145,72

150,13

151,37

157,80

150,97

Nedre fett trekkgrense %

2,6

2,2

2,2

2,0

2,0

2,0

2,60

2,60

2,60

2,60

2,60

2,0

De nye prisene gjelder fra 05.06. 2006 kl. 00.00

For fangster som selges på auksjon gjelder de nye prisene ved salg fra og med nevnte tidspunkt. For fangster som ikke skal omsettes på auksjon er det sluttseddeldato som blir lagt til grunn ved avregning.

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

Knut Torgnes                                            ______________________

 

 

                                                                  Svanhild Rosnes Kambestad