Rundskriv 09/06 Bifangst mel og olje, reguleringer og kontrakter

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Vi viser til Rundskriv 06/06 og følger opp med følgende presisering:

 

·        Bifangst over 10 % skal oppgis ved innmelding. Ved over 10 % skal det på egen innmelding/delinnmelding dersom det er et fiskeslag i våre prislister. Ved egen innmelding/delinnmelding skal det genereres egen sluttseddel for det fiskeslaget.

·        Dersom det er fiskeslag som ikke er i Sildelagets prislister, skal bifangster over 10 % oppgis i merknadsfeltet ved innmelding og det skal ved tilbakemelding av sluttseddel fra kjøper, lages egen linje på samme sluttseddel som hovedfiskeslaget.

·        Så sant fangsten ikke er atskilt i flere tanker, skal det tas èn, samfengt prøve til analyse ved Fiskeriforskning. Resultatet fra denne skal brukes slik at bifangst over 10 % av alle fiskeslag som nevnt i vår pristabell reguleres etter sine egne satser for tillegg og trekk. Bifangst under 10 % av fiskeslag som er nevnt i våre pristabeller, samt all bifangst av andre arter skal ha en ferdig-pris lik hovedfiskeslaget (reguleres etter hovedfiskeslaget).

·        Dersom det leveres på kontrakt, skal andre fiskeslag enn kontraktsfiskeslaget, skal ha samme pris som hovedfiskeslaget.

·        Kontraktskvantum skal gjelde bare hovedfiskesalget. Bifangst og andre fiskeslag i samme fangsten selges til samme kjøper, men skal ikke være med i kontraktskvantumet.

 

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

Knut Torgnes                                                ________________________

 

 

                                                                        Svanhild Rosnes Kambestad