Rundskriv 05/06 Priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse fra 03 04 06

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
FHL Fiskemel og Norges Sildesalgslag har vurdert minsteprisene for fangster som anvendes til produksjon av fiskemel og fiskeolje.

 

Partene er enige om at markedssituasjonen for fiskemel og valutasituasjonen gir grunnlag for en oppgang i minsteprisene sammenlignet med de prisene som ble iverksatt 06.03.06.

 

De nye prisene blir som følger:

Basis-verdier

Barents lodde

JM/I lodde

Polar-torsk

Kolmule

Tobis

Øyepål

Hav-brisling

Nordsjø-sild

NVG-sild

Makrell før01.07.

Makrell fra01.07.

Hest-makrell

basis tørrst.

14,3

14

15,2

17,1

16,4

17,0

17,8

17,0

17,8

16,8

16,8

17,8

basis fett

9,4

9,6

5,0

3,7

6,4

5,2

7,6

15,5

15,7

18,3

20,3

18,3

t.st. reg.sats

6,13

6,41

5,65

6,01

6,14

5,98

6,40

6,43

6,37

6,34

6,34

5,80

fett reg.sats

5,62

5,59

5,62

5,45

5,51

5,45

5,62

5,65

5,65

5,57

5,57

5,65

minste-pris

92,21

96,71

76,85

85,55

94,63

90,22

106,38

130,17

133,94

136,94

143,85

137,31

Nedre fett trekkgrense %

2,6

2,2

2,2

2,0

2,0

2,0

2,60

2,60

2,60

2,60

2,60

2,0

De nye prisene gjelder fra 03.04. 2006 kl. 00.00

For fangster som selges på auksjon gjelder de nye prisene ved salg fra og med nevnte tidspunkt. For fangster som ikke skal omsettes på auksjon er det sluttseddeldato som blir lagt til grunn ved avregning.

 

Vi minner igjen om at fra og med 01.03.06 ble nordsjøkolmule og kolmule slått sammen til ett fiskeslag, kolmule.

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

Knut Torgnes                                                                        ________________________

 

 

                                                                    Svanhild Rosnes Kambestad