Rundskriv 22/06 - Omsetning av låssatte fangster under 100 tonn til mel- og oljeanvendelse

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Rundskriv

 

 

Nummer                     :    22/06                                  

Emne                         :    OMSETNING AV LÅSATTE FANGSTER UNDER  100 TONN TIL MEL- OG OLJEANVENDELSE.

Til                                :    Til låssettere og kjøpere av pelagisk råstoff til mel- og oljeanvendelse            

Sted                           :    Bergen                               Dato   : 08.09.2006

 


 

                       

FHL fiskemel og Norges Sildesalgsag er enige om at  låsatte fangster under 100 tonn, som ikke omsettes ved auksjon, kan omsettes til fast pris avtalt mellom fisker og kjøper uten fett- og tørrstoffregulering.

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

Knut Torgnes

_________________

Tor Odd Torkellsen

 

 

 

 

 

 

Kopi:

FHL fiskemel

Norges Fiskarlag

Fiskeridirektoratet