Rundskriv 27/06 Tilskudd til føring av låssatt sild

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Rundskriv

 

 

Nummer                     :    27/06                                  

Emne                         :    Tilskudd til føring av låssatt sild fra og med torsdag 28. september 2006. 

Til                                :    Fiskere og kjøpere av sild                

Sted                           :    Bergen                               Dato   : 28.09.2006

 


Med virkning fra og med torsdag 28. september 2006 gjelder følgende satser for føringstilskudd til kjøper som avhenter sild med føringsbåt ved lås/merd (tilskuddet gjelder uavhengig av anvendelse av råstoffet):

Kr 0,15 pr kg ved føringsdistanse under 100 n m

Kr 0,25 pr kg ved føringsdistanser m. 100 n m og 300 n m

Kr 0,35 pr kg ved føringsdistanser over 300 n m

 

Det vil bli trukket kr 0,10 pr kg som egenfinansiering av fisker ved levering til føringsfartøy og kjøpefartøy på feltet.  Det samlede føringstilskuddet til kjøper blir sådan følgende:

 

1.         Føringsdistanser under 100 n.m.:                   kr 0,25 pr kg

2.         Føringsdistanser m. 100 n.m. og 300 n.m.:   kr 0,35 pr kg

3.         Føringsdistanser over 300 n.m.:                      kr 0,45 pr kg

 

Det utbetales føringstilskudd etter laveste sats til kjøpefartøy (produksjonsfartøyer) som avhenter sild på feltet.

 

For fartøy som ikke selv kan føre fangst, for fartøy som må låssette eller som deltar i et eventuell låssettingsfiske, skjer landing ved opptak fra lås/pose i sjøen til førings/kjøperfartøy.  Ved opptak veies kvantumet, og førings-/kjøperfartøy og fisker utsteder pliktig landings- eller sluttseddel, herunder skal seddelen undertegnes av begge parter.  Det er viktig at innmeldingsnummer påføres sluttseddel.

 

Fra både konsum- og mel/olje-kjøpere er det meldt interesse for å kjøpe og hente låssatt sild. For at slike operasjoner skal være vellykket er det særdeles viktig at det blir gitt korrekte opplysninger ved innmelding til Norges Sildesalgslag.

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

Kenneth Garvik

Roald Oen