Rundskriv 21/07 Nye auksjonstider fra 3. september 2007

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Rundskriv

 

 

Nummer                     :    21/07                                  

Emne                         :    NYE AUKSJONSTIDER MED VIRKNING FRA 3. SEPTEMBER 2007.       

Til                                :    Fiskere og kjøpere av pelagisk fisk til konsumformål                                   

Sted                           :    Bergen                               Dato   : 30.08.2007

 


 

Lagets auksjoner avvikles til følgende tidspunkter med virkning fra mandag 3. september 2007:

 

1.                   0700 – 0800                     (På søndager mellom 0900 – 1000)

2.                   1300 – 1400

3.                   1800 – 1900

4.                   2200 – 2230                     OBS!            Dersom det er 16 fartøyer eller flere på                                                          auksjonen kjøres den mellom 2200 – 2300.      

 

I forbindelse med at sommertid slutter 28. oktober 2007 vil følgende auksjonstidspunkter gjeninnføres:

 

1.                   0700 – 0800                     (På søndager mellom 0900 – 1000)

2.                   1300 – 1400

3.                   1800 – 1900

4.                   2100 – 2200                                          

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

Kenneth Garvik

Roald Oen

 

 

 

 

Kopi:

 

FHL, Bergen,

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Fiskebåtredernes forbund,

Norges Fiskarlag,

Fiskeridepartementet,

Fiskeridirektoratet