Rundskriv 23/07 Priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse fra 03.09.07.

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Rundskriv

 

 

Nummer                     :    23/07                                 

Emne                         :    Priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse fra 03.09.07

Til                                :    Til fiskere, norske og utenlandske kjøpere av pelagisk råstoff til mel- og oljeanvendelse                                       

Sted                           :    Bergen                              Dato : 31.08.2007

 


FHL Fiskemel og Norges Sildesalgslag har vurdert minsteprisene for fangster som anvendes til produksjon av fiskemel og fiskeolje.

 

Partene er enige om at markedssituasjonen for fiskemel og -olje gir grunnlag for en nedgang i minsteprisene sammenlignet med de prisene som ble iverksatt 30.07.07. Prisindikatorene for mel er redusert med 5,2 % for mel og øket med 7,0 % for olje som en følge av dette.

 

De nye prisene er som følger:

Basis-verdier

Barents-lodde

Is/JM-lodde

Polar-torsk

Tobis

Øyepål

Hav-brisling

Nordsjø-sild

NVG-sild

Makrell før 01.07

Makrell fra 01.07

Hest-makrell

basis tørrst.

14,6

13,3

15,2

16,4

16,9

16,8

17,3

17,2

17,0

17,0

17,7

basis fett

9,7

11,9

5,0

6,8

5,5

11,4

16

17,2

21

23,0

16,5

t.st. reg.sats

6,53

6,83

6,02

6,55

6,38

6,82

6,86

6,78

6,76

6,72

6,18

fett reg.sats

5,56

5,54

5,56

5,45

5,40

5,56

5,59

5,59

5,51

5,51

5,59

minste-pris

99,01

105,33

81,14

101,06

95,83

119,90

138,59

141,28

152,08

158,92

135,23

nedre fett trekk-grense %

2,6

2,2

2,2

2,0

2,0

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,0

 

Kolmulefangster m.m. skal med dagens mel- og oljepriser ha følgende minsteprisene pr måned:

 

jan

feb

mar

apr

mai

jun

jul

aug

sep

okt

nov

des

Minste-pris

96,60

95,09

89,90

86,71

87,70

89,38

90,55

94,08

91,92

95,09

94,93

97,08

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

Knut Torgnes                                                                        ________________________

 

                                       Svanhild Rosnes Kambestad