Rundskriv 02/07 Leveringsavtaler for råstoff til mel- og oljeanvendelse, 22. januar 2007

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
For leveringsavtaler til råstoff for mel- og oljeanvendelse gjelder samme regelverk som tidligere.

 

Vi vil bare minne om at avtalene skal være inngått og godkjent av NSS før fartøyet forlater havn for fiske av fangst som skal om fattes av leveringsavtalen. Dette er en innstramming av praktiseringen av regelverket i forhold til tidligere og er i henhold til avtaler med FHL Fiskemel.

 

I avtaleperioden/til avtalt kvantum er levert, kan fartøyet som hovedregel ikke levere fangst av angitt fiskeslag til andre kjøpere en den/de som er angitt i avtalen. Norges Sildesalgslag kan imidlertid etter søknad gi dispensasjon for salg av fangst på auksjonen i avtaleperioden. Søknad må sendes og innvilges før fangst blir tatt.

 

Det vil ikke være mulig å avtale fett- og tørrstoffregulering for kolmule i år.

 

Prøveperioden for leveringsavtaler går ut 31.07.07. Siste dato for godkjenning av leveringsavtaler blir følgelig 30.05.07.

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

Knut Torgnes                                                                        ________________________

 

 

                                                           Svanhild Rosnes Kambestad