Rundskriv 33/06 - Opphør av prøveordning om langsiktig leveringsavtaler konsum

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Bergen 22.12.2006

 

FHL industri og eksport har i dag 22.12.06 sagt opp avtale om prøveordning for langsiktige avtaler for omsetning av pelagisk fisk til konsumanvendelse.

 

Som følge av nevnte oppsigelse opphører alle ordninger for langsiktige avtaler til konsumanvendelse 31.12.06.

 

Fra nevnte tidspunkt vil det imidlertid bli gitt anledning til å inngå langsiktige leveringsavtaler basert på betingelser for slike ordninger før prøveordningen ble etablert, dette gjelder følgende fiskerier og perioder:

 

  1. Makrell                   01.01.07 – 31.03.07 og 01.10.07 – 31.12.06
  2. Nvg-sild                  01.04.07 -  31.08.07.
 

Det vil bli utarbeidet egne rundskriv med betingelser og avtaleformular for de to nevnte ordningene.

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

Johannes Nakken

 

 

                                                                                               Knut Torgnes