Rundskriv 14/07 Priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse fra 30.07.07.

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Rundskriv

 

 

Nummer                     :    14/07                                 

Emne                         :     Priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse fra 30.07.07

Til                               :  Til fiskere, norske og utenlandske kjøpere av pelagisk råstoff til mel- og  oljeanvendelse                                       

Sted                           :    Bergen                              Dato : 25.07.2007

 


FHL Fiskemel og Norges Sildesalgslag har vurdert minsteprisene for fangster som anvendes til produksjon av fiskemel og fiskeolje.

 

Partene er enige om at markeds- og valutasituasjonen for fiskemel og valutasituasjonen for fiskeolje gir grunnlag for en nedgang i minsteprisene sammenlignet med de prisene som ble iverksatt 04.06.07. Prisindikatorene er redusert med 10,6 % for mel og 4,6 % for olje som en følge av dette.

 

De nye prisene er som følger:

Basis-verdier

Barents-lodde

Is/JM-lodde

Polar-torsk

Tobis

Øyepål

Hav-brisling

Nordsjø-sild

NVG-sild

Makrell før 01.07

Makrell fra 01.07

Hest-makrell

basis tørrst.

14,6

13,3

15,2

16,4

16,9

16,8

17,3

17,2

17,0

17,0

17,7

basis fett

9,7

11,9

5,0

6,8

5,50

11,4

16,0

17,2

21,0

23,0

16,5

t.st. reg.sats

6,89

7,20

6,35

6,91

6,72

7,19

7,23

7,15

7,12

7,12

6,52

fett reg.sats

5,20

5,17

5,20

5,09

5,04

5,20

5,22

5,22

5,15

5,15

5,22

minste-pris

101,45

107,01

84,40

104,59

99,65

122,77

140,56

142,89

152,80

159,19

136,55

nedre fett trekk-grense %

2,6

2,2

2,2

2,0

2,0

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,0

 

Kolmulefangster m.m. skal med dagens mel- og oljepriser ha følgende minsteprisene pr måned:

 

jan

feb

mar

apr

mai

jun

jul

aug

sep

okt

nov

des

Minste-pris

100,42

99,07

94,16

91,24

92,29

93,86

94,90

98,13

95,93

98,96

98,86

101,17

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

Knut Torgnes                                                                        ________________________

 

 

                                                                                 Svanhild Rosnes Kambestad