Rundskriv 11/07 - Priser for råstoff til mel og oljeanvendelse fra 04.06.07

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Rundskriv

 

 

Nummer                     :    11/07                                 

Emne                         :    Priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse fra 04.06.07              

Til                                :    Til fiskere, norske og utenlandske kjøpere av pelagisk råstoff til mel- og oljeanvendelse                                       

Sted                           :    Bergen                              Dato   : 30.05.2007

 


FHL Fiskemel og Norges Sildesalgslag har vurdert minsteprisene for fangster som anvendes til produksjon av fiskemel og fiskeolje.

 

Partene er enige om at markedssituasjonen for fiskemel og valutasituasjonen gir grunnlag for en liten nedgang i minsteprisene sammenlignet med de prisene som ble iverksatt 29.01.07.

 

De nye prisene blir som følger:

Basis-verdier

Barents

lodde

JM/Is-lodde

Polar-torsk

Tobis

Øyepål

Hav-brisling

Nordsjø-sild

NVG-sild

Makrell før 01.07.

Makrell fra 01.07.

Hest-makrell

basis tørrst.

14,6

13,3

15,2

16,4

16,9

16,8

17,3

17,2

17,0

17,0

17,7

basis fett

 

9,7

11,9

5,0

6,8

5,5

11,4

16,0

17,2

21,0

23,0

16,5

t.st. reg.sats

7,71

8,06

7,11

7,73

7,53

8,05

8,09

8,01

7,98

7,98

7,29

fett reg.sats

5,45

5,42

5,45

5,34

5,28

5,45

5,47

5,47

5,39

5,39

5,47

minste-pris

111,92

117,53

93,84

115,98

110,76

135,40

154,23

156,56

166,84

173,53

149,49

Nedre fett trekk-grense %

2,6

2,2

2,2

2,0

2,0

2,60

2,60

2,60

2,60

2,60

2,0

 

Kolmulefangster skal med dagens mel og oljepriser ha følgende minsteprisene pr måned:

 

jan

feb

mar

apr

mai

jun

jul

aug

sep

okt

nov

des

minste-pris

111,62

110,23

105,06

102,04

103,21

104,85

105,91

109,25

106,84

110,04

109,98

112,58

De nye prisene gjelder fra 04.06. 2007 kl. 00.00

For fangster som selges på auksjon gjelder de nye prisene ved salg fra og med nevnte tidspunkt. For fangster som ikke skal omsettes på auksjon er det sluttseddeldato som blir lagt til grunn ved avregning

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

Johannes Nakken                                             ________________________

 

                                                                            Svanhild Rosnes Kambestad