Rundskriv 24/07 Føringstilskudd til fangster direkte til mel- og oljeanvendelse

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Rundskriv

 

 

Nummer                     :    24/07                                 

Emne                         :    Føringstilskudd til fangster direkte til mel- og oljeanvendelse

Til                                :    Til fiskere, norske og utenlandske kjøpere av pelagisk råstoff til mel- og oljeanvendelse                                       

Sted                           :    Bergen                              Dato : 05.09.2007

 


 

                                                                                                                                                       

Det innføres fra i dag av en føringsordning for sild levert direkte til mel- og oljeanvendelse.

 

Når det er lang ventetid for å få losset ordinære fangster, 100 tonn eller mindre, til mel- og oljeanvendelse i Nord-Norge og Trøndelag, gjelder følgende ordning med føringstilskudd:

 

1. Føringsdistanser              under 100 n.m.               0,25 kr/kg (0,10 kr/kg)

2. Føringsdistanser              100 n.m. – 300 n.m.       0,35 kr/kg (0,10 kr/kg)

3. Føringsdistanser              over 300 n.m.                  0,45 kr/kg (0,10 kr/kg)

          Tallene i parentes trekk fra fisker.

 

Føringsmidlene utbetales til kjøpende fabrikk som avhenter fangst med føringsfartøy.

 

Ved levering til føringsfartøy skal fangsten veies og sluttseddel skrives. Ved levering fra føringsfartøy til fabrikk skal det skrives landingsseddel.

 

Fett- og tørrstoff fastsettes felles for føringslaster. Det skal ikke være regulering for flyktig nitrogen, temperatur og salt der fabrikken har føringsbåt.

 

Kystfartøy som selv fører fangsten, kan lande den til førings- eller kjøperfartøy. Slik landing kan bare skje ved kai i havner med fiskemottak som tar imot norsk vårgytende sild.

 

 

Vi minner forøvring om at en tilsvarende føringsordning gjelder for føring av låssatt sild.

 

                                                                                                

 

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

Knut Torgnes                                                                        ________________________

 

 

                                                                          Svanhild Rosnes Kambestad