Rundskriv 15/09 Priser for råstoff til mel og olje fra 01.06.2009

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Rundskriv

 

Nummer                     :    15/09                                 

Emne                         :    Priser for råstoff til mel- og oljeanvendelse fra 01.06.09

Til                             :    Til fiskere, norske og utenlandske kjøpere av pelagisk råstoff til mel- og oljeanvendelse                                       

Sted                           :    Bergen                              Dato: 25.05.2009

 


FHL Sektorgruppe fiskemel og Norges Sildesalgslag har vurdert minsteprisene for fangster som anvendes til produksjon av fiskemel og fiskeolje. Partene er enige om at markedssituasjonen for fiskemel og –olje og valutasituasjonen gir grunnlag for en økning av minsteprisene for alt råstoff og at endringen er størst for fettrikt råstoff, sammenlignet med de prisene som ble iverksatt 06.04.09. Fiskeoljeprisene har endelig begynt å stige igjen og fiskemelprisene har øket noe.

 

De nye prisene er som følger:

Generelle priser, tillegg og trekksatser fra 01.06.09.:                                                       

 

Polar

Tobis

Øyepål

Havbris-

Nord.

Makrell

 

Hest-

Basisverdier:

torsk

 

 

ling

sild

før 1/7

fra 1/7

makrell

Basis tørrstoff %

15,2

17,5

16,9

16,7

17,6

17,0

17,0

17,7

Basis fett %

5,0

8,0

5,5

10,6

15,8

21,0

23,0

16,5

Tørrstoffreg.sats pr %, øre/kg

6,10

6,63

6,46

6,90

6,94

6,84

6,84

6,26

Fettreg.sats pr %, øre/kg

4,63

4,54

4,49

4,63

4,66

4,59

4,59

4,66

Laveste fettnivå for regulering, %

2,2

2,0

2,0

2,6

2,6

2,6

2,6

2,0

Minstepriser hel fisk, øre/kg

80,41

108,54

94,92

113,07

133,01

142,67

148,37

127,88

 

Kolmule m.m. priser fra 01.06.09.:

 

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Minstepris kolmule, øre/kg

94,80

93,81

89,51

89,52

91,41

90,80

90,68

93,36

93,40

100,56

99,05

99,17

 

NVG-sild,priser fra 01.06.09., tillegg og trekksatser:

 

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Basis tørrstoff %

17,2

17,2

17,2

17,2

17,2

17,2

17,2

17,2

17,2

17,2

17,2

17,2

Basis fett %

11,8

8,0

8,0

8,0

9,9

14,6

20,5

21,2

17,0

16,5

15,4

13,5

Tørrstoffreg.sats pr %, øre/kg

6,87

6,87

6,87

6,87

6,87

6,87

6,87

6,87

6,87

6,87

6,87

6,87

Fettreg.sats pr %, øre/kg

4,66

4,66

4,66

4,66

4,66

4,66

4,66

4,66

4,66

4,66

4,66

4,66

Laveste fettnivå for regulering, %

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

Minstepris NVG-sild, øre/kg

118,33

107,34

107,34

107,34

112,83

126,42

143,48

145,51

133,37

131,92

128,73

123,24

 

Lodde, priser fra 01.06.09., tillegg og trekksatser:

 

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Basis tørrstoff %

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

14,0

Basis fett %

13,1

10.7

6,1

4,7

5,5

6,4

10,3

11,0

12,0

13,0

13,7

12,8

Tørrstoffreg.sats pr %, øre/kg

6,61

6,61

6,61

6,61

6,61

6,91

6,91

6,91

6,61

6,61

6,61

6,61

Fettreg.sats pr %, øre/kg

4,63

4,63

4,63

4,63

4,63

4,61

4,61

4,61

4,63

4,63

4,63

4,63

Laveste fettnivå for regulering, %

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,2

2,2

2,2

2,6

2,6

2,6

2,6

Minstepris lodde, øre/kg

102,56

95,62

82,32

78,27

80,59

88,41

99,74

101,77

99,38

102,27

104,30

101,69

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

Knut Torgnes                                                                        ________________________

 

 

                                                                                               Svanhild Rosnes Kambestad