Rundskriv 32/09 Betalingsbetingelser kjøpere

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
NSSL-Brev-ToppRundskriv

 

 

Nummer           :    32/09                                 

Emne                :    Nye betalingsbetingelser ved førstehåndsomsetning av pelagisk fisk     

Til                      :    Kjøpere av pelagisk fisk                   

Sted                  :    Bergen                                                                    Dato    : 11.9.2009

 


 

 

 

Med virkning fra 15. september 2009 er Norges Sildesalgslags betalingsbetingelser overfor kjøpere endret.  Etter endringen vil forretningsreglenes § 17 lyde slik:

 

 

17.2        Betalingsbetingelser for Kjøper er kontant pr 30 dager regnet fra

Leveringsdato.

 

17.3        Rentebestemmelser :

 

·        Kjøper godskrives renter (3 mnd NIBOR – 1,0 prosentpoeng) ved betaling før 14 dager etter Leveringsdato.

·        Kjøper belastes renter ved betaling mer enn 14 dager etter levering :

o       Betaling 15 – 30 dager etter levering :     3 mnd NIBOR + 1,0 prosentpoeng

o       Betaling etter forfall (30 dager etter levering):   Forsinkelsesrente fastsatt av Finansdepartementet (morarentesatsen)

 

                                   Det skal ikke beregnes rente for mindre enn 3 dager.              

 

                        §§ 17.1, 17.4 og 17.5 forblir uendret.

 

 

Kommentar/forklaring:

 

Kredittiden utvides fra 14 til 30 dager hvilket betyr at forfall er skjøvet ut med 16 dager i forhold til tidligere.  Imidlertid påløper rente (3 mndr. NIBOR + 1,0 prosentpoeng) fra og med dag 15 til betalingsdag såfremt betaling skjer dag 17 eller senere.

 

 

 

 

 

 

Forsinkelsesrente fastsatt av Finansdepartementet (p.t. 8,25 %) påløper ved betaling etter forfall.

 

Dersom betaling skjer dag 12 eller tidligere godskrives kjøper med rente (3 mndr. NIBOR – 1,0 prosentpoeng) fra betalingsdag til og med dag 14.

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

 

 

 

Øyvind Furnes