J-147-2003

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

J-147-2003

                                                                      Bergen, 10.7.2003

           

FORSKRIFT OM STOPP I FISKET KOLMULE FOR FARTØY MED KOLMULETRÅLTILLATELSE I 2003.Fiskeridirektøren har den 27. juni 2003 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 21. desember 2002 om regulering av fisket etter kolmule i 2003 § 5, bestemt:§ 1 Stopp i fisketFisket etter kolmule for fartøy med kolmuletråltillatelse stoppes mandag 30. juni 2003 kl. 2200. Siste frist for innmelding til Norges Sildesalgslag er kl. 2400 samme dag.§ 2 StraffDen som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i denne forskrift straffes i henhold til lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.§ 3 IkrafttredelseDenne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2003.”””””””””””””””””””