Makrell til fersk anvendelse - melding:

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Med bakgrunn i lite utbud av makrell for levering til fersk anvendelse, vil Norges
Sildesalgslag kunne gi adgang for fartøyer til å levere ut over den
eksisterende kvantumsbegrensningen på 20 tonn pr fartøy.  Dette vil bli gjort i
situasjoner der det ikke er tilstrekkelig utbud av makrell blant de fartøyene som ikke
har nådd opp i 20 tonns begrensningen.

Dette til deres orientering.