Melding fra Fiskeridirektøren - faktorer makrell - ringnot

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
Tekstboks: TELEFAKS


Til:

NRK Programseksjonen

Norgeskanalen

 

 Faksnr.:

73 88 13 86

Att:

 

 

 

Dato:

26.06.2009

 Postadresse:

Postboks 185 - Sentrum

5804BERGEN Norge

Vår ref.:

09/713

 Besøksadresse:

Strandgaten 229

Saksbehandler:

Inger-Anne Arvesen

 Telefon:

(+ 47) 03495

Telefon:

46802857

 Telefaks:

(+ 47) 55238090

Side 1 av

2

 E-postadresse:

[email protected]

Hvis det oppstår feil under sending, vennligst ring (+ 47) 94804416

             

 

En ber om at følgende melding blir lest opp i NRK Norgeskanalen i forbindelse med programposten Norgesglasset ca. kl. 14.55 i dag, fredag 26. juni 2009:

 

 

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

 

I fisket etter makrell i 2009 har Fiskeridirektøren fastsatt følgende faktorer for konsesjonspliktige makrelltrålere, konsesjonspliktige ringnotfartøy og ringnotfartøy mellom 21,35 og 27,50 meter:

 

Faktoren for konsesjonspliktige makrelltrålere er fastsatt til 0,52.

 

Faktoren for konsesjonspliktige ringnotfartøy er fastsatt til 3,09.

 

Faktoren for ringnotfartøy mellom 21,35 og 27,50 meter er fastsatt til 2,86.

 

 

 

 

FISKERIDIREKTØREN

Svar/henv. : Inger-Anne Arvesen, 468 02 857


KOPI PR. TELEFAKS

Fiskeri- og kystdepartementet                                                               22 24 26 67

Norges Fiskarlag                                                                                  73 54 58 90

Fiskebåtredernes Forbund, Ålesund og Tromsø

Sør-Norges trålerlag

Norges Kystfiskarlag

Fiskarlaget Vest

Norges Sildesalgslag, Bergen

Sjef Kystvakten

Kystvakt Nord

Kystvakt Sør

Munin

Samtlige Regionkontor

 

INTERNE KOPIER

Fiskeridirektøren

Assisterende Fiskeridirektør

Ressursavdelingen

Reguleringsseksjonen

Utviklingsseksjonen

Kontrollseksjonen

Informasjonsstaben

Statistikkavdelingen

Abotnes

Arvesen

Liabø

Monsen

Svorken

Winsents

 

E-POST

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]