Regulering av kystfartøygruppa sitt fiske etter makrell i 2009

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )
De siste årene har reguleringene i kystfartøygruppen utviklet seg til å bli svært sammensatte, og stadige endringer har skapt uro for næringen. Departementet vil som en forberedelse til reguleringen for neste år sende på høring en sak om makrellreguleringen for kystfartøygruppen, med sikte på at et enklere og mer stabilt opplegg kan være på plass til 2010.


Les reguleringsmeldingen her: