Redusert minstepris på makrell til konsum fra mandag 13.02.17

Publisert: av Hilde Færø (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

Redusert minstepris på makrell til konsum fra mandag 13. februar 2017.

Fra mandag 13. februar 2017 gjelder følgende minstepriser for makrell til konsum:

Gruppe 1 (makrell med vekt på 250 gram og mer):  1,9241 øre pr gram gj. vekt
Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram):         NOK 3,50 pr kg

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for makrell Gruppe 1 gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden. Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager. Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

 

Med vennlig hilsen
NORGES SILDESALGSLAG