Reduserte minstepriser på makrell til konsum fra mandag 16.01.2017

Publisert: av Roar Bjånesøy (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

Melding til fiskere og kjøpere av makrell til konsum

 


Bergen, 13. januar 2017

 

 

Redusert minstepris på makrell til konsum fra mandag 16. januar 2017.

Fra mandag 16. januar 2017 gjelder følgende minstepriser for makrell til konsum:

Gruppe 1 (makrell med vekt på 250 gram og mer):  2,0256 øre pr gram gj. vekt
Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram):         NOK 3,50 pr kg

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for makrell Gruppe 1 gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden. Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager. Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

 

Med vennlig hilsen
NORGES SILDESALGSLAG