38/01 Minstepriser for makrell til fersk anvendelse

Publisert: av Norges Sildesalgslag (Sist endret: )


Til kjøpere av makrell

fersk anvendelse.

 

 

                                     RUNDSKRIV

                                         NR. 38/01

 

                                                               Bergen, 27. juli 2001.

 

 

Minstepriser for makrell til fersk anvendelse.Etter konsultasjoner med Fiskerinæringens Landsforening settes minsteprisen for  makrell til fersk anvendelse til ;

 

Makrell levert kjøpers anlegg            kr. 8.50 pr. kg.

Makrell avhentet ved lås                   ö    8.00 pr. kg.

 

Den nye minsteprisen gjøres gjeldene fra og med mandag 30. juli 2001.

 

Vi oppfordrer kjøperne til å spre sine bud på fangster fra forskjellige fiskere, alternativt vil laget vurdere å innføre kvoter for levering til fersk anvendelse for fiskerne.

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

Johs. Nakken

 

Knut Torgnes