Økt kvoteenhet i tobisfisket i Nordsjøen i 2019

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

Fiskeridirektoratet har besluttet å øke kvoteenheten i tobisfisket i 2019 til 4,47.

 

Henv.

Snorri Palmason 468 04 072

Andreas Haugstvedt 400 70 506