Økt minstepris på makrell til konsum fra 07.11.22

Publisert: av Camilla Klævold (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

Følgende minstepriser gjelder med virkning fra mandag 07.11.2022:

Gruppe 1 (makrell med vekt på 250 gram og mer):

2,9509 øre pr gram gj.vekt

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram):

NOK 3,50 pr kg

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram frasortert til m/o):

NOK 2,10 pr kg