Økt minstepris på nordsjøsild til konsum fra mandag 3. juli 2017

Publisert: av Hilde Færø (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

Fra mandag 3. juli 2017 gjelder følgende minstepris for nordsjøsild til konsum:

Samfengt: NOK 3,89 pr kg

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for nordsjøsild gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden. Informasjon om endringer i minstepriser blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager. Og nye minstepriser gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.


Med vennlig hilsen
NORGES SILDESALGSLAG


Roald Oen