Økt minstepris på nordsjøsild til konsum fra mandag 4. september 2017

Publisert: av Hilde Færø (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

Følgende minstepriser gjelder for nordsjøsild til konsum fra mandag 04.09.17:
 
Gruppe 1 (sild med vekt på 125 gram og mer): NOK 3,72 pr kg
Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram): NOK 2,75 pr kg
Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram – frasortert til mel/olje): NOK 1,10 pr kg

 
I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for nordsjøsild Gruppe 1 gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden.  Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager.  Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.