Økt minstepris på nordsjøsild til konsum fra mandag 5. juni 2017

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

Økt minstepris på nordsjøsild til konsum fra mandag 5. juni 2017.

Fra mandag 5. juni 2017 gjelder følgende minstepris for nordsjøsild til konsum:

Samfengt: NOK 3,05 pr kg

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for nordsjøsild gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden. Informasjon om endringer i minstepriser blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager. Og nye minstepriser gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

 

Med vennlig hilsen
NORGES SILDESALGSLAG

Roald Oen