Økte kvoter i EU-sonen for fartøy med ringnottillatelse i fisket etter sild i Nordsjøen i 2017

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN:

ØKTE KVOTER I EU-SONEN FOR FARTØY MED RINGNOTTILLATELSE I FISKET ETTER SILD I NORDSJØEN I 2017

Delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i EU-sonen for fartøy med ringnottillatelse i fisket etter sild i Nordsjøen økes fra 1,15 til 1,5 fra og med 5. september 2017.

FISKERIDIREKTØREN

Saksbehandler: Ida K. O. Flaageng 980 88 595