Økte minstepriser på NVG-sild til konsum fra mandag 6. februar 2017

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato:


Fra mandag 6. februar 2017 gjelder følgende minstepriser for NVG-sild til konsum

Gruppe 1 (sild med vekt på 350 gram og mer):                NOK 4,75 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt mellom 300 gram og 348 gram): NOK 4,55 pr kg

Gruppe 3 (sild med vekt mellom 200 gram og 299 gram): NOK 4,30 pr kg

Gruppe 4 (sild med vekt mellom 125 gram og 199 gram): NOK 3,71 pr kg

Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram):                       NOK 3,16 pr kg
 
I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisene for de ulike størrelsesgruppene av NVG-sild gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden.  Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager.  Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.