Endret prismodell og nye minstepriser på nordsjøsild til konsum fra 08.07.19

Publisert: av Camilla Klævold (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

Endret prismodell og nye minstepriser på nordsjøsild til konsum fra mandag 8. juli 2019.

Med henvisning til Rundskriv 09/19 datert 13.05.19 gjeninnføres to sortimenter på nordsjøsild
fra mandag 08.07.18. Altså tradisjonelt opplegg etter at matjesperioden med samfengtpris er
overstått.