Endret prismodell og nye minstepriser på nordsjøsild til konsum fra mandag 10. juli 2017

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

«Endret prismodell og nye minstepriser på nordsjøsild til konsum fra mandag 10. juli 2017.

Med henvisning til Rundskriv 07/17 datert 19.05.17 gjeninnføres to sortimenter på nordsjøsild fra mandag 10.07.17. Altså tradisjonelt opplegg etter at matjesperioden med samfengtpris er overstått.

Følgende minstepriser gjelder for nordsjøsild til konsum fra 10.07.17:

Gruppe 1 (sild med vekt på 125 gram og mer):
NOK 4,14 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram):
NOK 2,75 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram – frasortert til mel/olje):
NOK 1,10 pr kg

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for nordsjøsild Gruppe 1 gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden. Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager. Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

Med vennlig hilsen
NORGES SILDESALGSLAG