ENDRING I KVOTER I FISKET ETTER SILD I EU-SONEN I 2019

Publisert: av Camilla Klævold (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN:

Det gjøres følgende endringer med virkning fra og med fredag 1. november 2019:

-    For små ringnotfartøy oppheves delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i EU-sonen.
-    For lukket kystgruppe oppheves delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i EU-sonen.

For fartøy med ringnottillatelse er det gjort en vurdering, men det er ikke rom for å øke delkvoteenheten i EU-sonen på det nåværende tidspunkt.


FISKERIDIREKTØREN

Saksbehandler: Ida K. O. Flaageng 980 88 595