Endringer i kystgruppen sitt fiske etter makrell i 2017

Publisert: av Hilde Færø (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

ENDRINGER I KYSTGRUPPEN SITT FISKE ETTER MAKRELL I 2017
     
Fiskeridirektøren har besluttet at det gjøres følgende endringer i kystgruppen sitt fiske etter makrell i 2017:

- Kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten for fartøy i garn- og snøregruppen med største lengde under 15 meter oppheves.
- Kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten for fartøy i kystnotgruppen under 13 meter største lengde oppheves.
- Fartøy med adgang til å delta med garn- og snøre med største lengde over 15 meter tildeles et maksimalkvotetillegg. Maksimalkvotetillegget kan fiskes med not/ trål. Kvoteenheten for beregning av maksimalkvotetillegget settes til 14,658 tonn.

Endringene har virkning fra og med i dag fredag 20. oktober 2017.


FISKERIDIREKTØREN

Saksbehandler: Ida K. O. Flaageng 980 88 595