Fra fiskeridirektøren: Økt delkvoteenhet for fartøy med pelagisk-/nordsjøtrål - kolmule

Publisert: av Camilla Klævold (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

Melding fra fiskeridirektøren:


Økt delkvoteenhet for fartøy med pelagisk-/nordsjøtråltillatelse som fisker etter kolmule i EU-sonen i 2020

 

Delkvoteenheten for fartøy med pelagisk-/nordsjøtråltillatelse som fisker etter kolmule i EU-sonen i 2020 økes til 2,83 fra og med i dag 16. april.

 

FISKERIDIREKTØREN
Svar/henv:
Kjetil Gramstad 94142455