Fra fiskeridirektøren: Kvoteenheter i fisket etter kolmule 2020

Publisert: av Camilla Klævold (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

                                      Kolmuletrål              Pelagisk-/Nordsjøtrål  
Totalkvoteenhet                        5 946             2,83
Delkvoteenhet i EU-sonen            4 786            2,45
Delkvoteenhet i Færøysk sone         536            0,28
Kvotefleksibilitetsgrunnlag            4 647            2,15


Samtidig avsluttes spesialordningen om fiske i Færøysonen i januar.

Endringene gjelder fra og med i dag, 22. januar 2020.


Fiskeridirektøren