Justering av delkvoteenhet for fartøy med pelagisk- nordsjøtråltillatelse i fisket etter kolmule i EU-sonen 2017

Publisert: av Hilde Færø (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN JUSTERING AV DELKVOTEENHET FOR FARTØY MED PELAGISK-/NORDSJØTRÅLTILLATELSE I FISKET ETTER KOLMULE I EU-SONEN I 2017

Delkvoteenheten for fartøy med pelagisk- eller nordsjøtråltillatelse som fisker etter kolmule i EU-sonen i 2017 endres til 3,19. Endringen trer i kraft straks.