Justering av delkvoteenhet for fartøy med pelagisk-/nordsjøtråltillatelse i fisket etter kolmule i EU-sonen i 2017

Publisert: av Hilde Færø (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

JUSTERING AV DELKVOTEENHET FOR FARTØY MED PELAGISK-/NORDSJØTRÅLTILLATELSE I FISKET ETTER KOLMULE I EU-SONEN I 2017

Delkvoteenheten for fartøy med pelagisk- eller nordsjøtråltillatelse som fisker etter kolmule i EU-sonen i 2017 økes fra 2,79 til 3,44. Endringen trer i kraft straks.

FISKERIDIREKTØREN