Oppheving av delkvoteenheten i færøysk sone i fisket etter kolmule

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

Delkvoteenheten for fisket etter kolmule i færøysk sone oppheves for fartøy med kolmuletråltillatelse og fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse.

Endringen trer i kraft straks.


FISKERIDIREKTØREN
Saksbehandler: Trond Ottemo 468 03 973