Redusert minstepris på makrell til konsum fra mandag 13.02.17

Publisert: av Hilde Færø (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

Fra mandag 13. februar 2017 gjelder følgende minstepriser for makrell til konsum

Gruppe 1 (makrell med vekt på 250 gram og mer): 1,9241 øre pr gram gj. vekt

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram): NOK 3,50 pr kg
 
I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for makrell Gruppe 1 gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden.  Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager.  Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.