Redusert minstepris på makrell til konsum fra mandag 2. oktober 2017

Publisert: av Hilde Færø (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

Fra mandag 2. oktober 2017 gjelder følgende minstepriser for makrell til konsum: 

Gruppe 1 (makrell med vekt på 250 gram og mer):

1,7346 øre pr gram gj. vekt

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram):

NOK 3,50 pr kg

 I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for makrell Gruppe 1 gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden. Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager. Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.