Redusert minstepris på nordsjøsild til konsum fra mandag 19. desember 2016

Publisert: av Hilde Færø (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

Redusert minstepris på nordsjøsild til konsum fra mandag 19. desember 2016.

Fra mandag 19. desember 2016 gjelder følgende minstepriser for nordsjøsild til konsum:
 
Gruppe 1 (sild med vekt på 125 gram og mer):                         NOK 4,97 pr kg
Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram):                               NOK 2,75 pr kg
Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram–frasortert til mel/olje):NOK 1,10 pr kg
 
I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for nordsjøsild Gruppe 1 gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden.  Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager.  Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.