Redusert minstepris på NVG-sild til konsum fra mandag 16.01.2017

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato:


Melding til fiskere og kjøpere av NVG-sild til konsum

 


Bergen, 13. januar 2017

 

 

Reduserte minstepriser på NVG-sild til konsum fra mandag 16. januar 2017.

Fra mandag 16. januar 2017 gjelder følgende minstepriser for NVG-sild til konsum:

Gruppe 1 (sild med vekt på 350 gram og mer): NOK 5,37 pr kg
Gruppe 2 (sild med vekt mellom 300 gram og 348 gram): NOK 5,14 pr kg
Gruppe 3 (sild med vekt mellom 200 gram og 299 gram): NOK 4,85 pr kg
Gruppe 4 (sild med vekt mellom 125 gram og 199 gram): NOK 4,19 pr kg
Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram): NOK 3,57 pr kg
 
I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisene for de ulike størrelsesgruppene av NVG-sild gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden.  Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager.  Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

 

Med vennlig hilsen
NORGES SILDESALGSLAG