Reduserte minstepriser på NVG-sild til konsum fra mandag 27. februar 2017

Publisert: av Hilde Færø (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

Fra mandag 27. februar gjelder følgende minstepriser for NVG-sild til konsum:

 

Gruppe 1 (sild med vekt på 350 gram og mer): NOK 4,06 pr kg

Gruppe 2 (sild med vekt mellom 300 gram og 348 gram): NOK 3,89 pr kg

Gruppe 3 (sild med vekt mellom 200 gram og 299 gram): NOK 3,67 pr kg

Gruppe 4 (sild med vekt mellom 125 gram og 199 gram): NOK 3,17 pr kg

Gruppe 5 (sild med vekt under 125 gram): NOK 2,70 pr kg

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisene for de ulike størrelsesgruppene av NVG-sild gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden. Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager. Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.