Stopp i fisket etter makrell for ikke-manntallførte fiskere som fisker med landnot

Publisert: av Line Dale Nilsson (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN:

STOPP I FISKET ETTER MAKRELL FOR IKKE-MANNTALLSFØRTE FISKERE SOM FISKER MED LANDNOT

Gruppekvoten på 100 tonn er beregnet oppfisket. Fisket blir derfor stoppet i dag, fredag 9. juni 2017 klokken 15.00. Siste frist for innmelding er klokken 19.00 i dag.

Den enkelte kan likevel fiske inntil 5 tonn på årsbasis uavhengig av denne stoppmeldingen.


FISKERIDIREKTØREN

Saksbehandler: Ida K. O. Flaageng 980 88 595